ข้อมูลผู้ถือหน่วยทรัสต์

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 23/08/2560 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XN

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) 85,404,491 15.00
2. บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 23,491,739 4.13
3. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 10,000,000 1.76
4. กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส 9,235,200 1.62
5. กองทุนเปิด ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล 8,949,978 1.57
6. นายชนินทร์ ชลิศราพงศ์ 8,110,000 1.42
7. บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด 4 6,754,900 1.19
8. กองทุนเปิด ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์ 6,579,202 1.16
9. บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ตราสารอื่นๆ) 6,178,282 1.09
10. กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส 5,597,015 0.98