ข้อมูลผู้ถือหน่วยทรัสต์

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 04/04/2561 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XM

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) 105,395,609 15.00
2. บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 31,308,261 4.46
3. กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส 12,634,400 1.80
4. กองทุนเปิด ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล 11,916,052 1.70
5. บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 11,771,300 1.68
6. กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส 10,316,124 1.47
7. นายชนินทร์ ชลิศราพงศ์ 10,000,000 1.42
8. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 10,000,000 1.42
9. กองทุนเปิด ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์ 8,563,372 1.22
10. บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด 4 7,297,920 1.04