ข้อมูลผู้ถือหน่วยทรัสต์

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 23/05/2561 ประเภท : XN

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 105,395,609 15.00
2.  บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 31,308,261 4.46
3.  กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส 14,549,600 2.07
4.  บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 12,000,000 1.71
5.  กองทุนเปิด ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล 11,916,052 1.70
6.  นายชนินทร์ ชลิศราพงศ์ 10,500,000 1.49
7.  กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส 10,316,124 1.47
8.  MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 10,000,000 1.42
9.  กองทุนเปิด ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์ 8,563,372 1.22
10.  บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด 4 7,142,020 1.02