ข้อมูลผู้ถือหน่วยทรัสต์

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 22/11/2561 ประเภท : XM

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) 105,395,609 15.00
2.  บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 31,308,261 4.46
3.  กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส 25,850,500 3.68
4.  นายชนินทร์ ชลิศราพงศ์ 13,100,000 1.86
5.  กองทุนเปิด ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล 11,916,052 1.70
6.  บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 11,300,000 1.61
7.  RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED 10,000,000 1.42
8.  กองทุนเปิด ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์ 8,563,372 1.22
9.  บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 7,642,500 1.09
10.  บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ตราสารอื่นๆ) 6,901,412 0.98