ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

เลือกช่วงวันที่:

จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 01 ตุลาคม 2562 ถึง 18 พฤศจิกายน 2562

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(21/10/2562 ถึง 04/11/2562)
9.95 10.00 9.35 9.65 5,439,200 52,493,400
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(20/09/2562 ถึง 18/10/2562)
10.00 10.10 9.75 9.95 15,515,700 153,843,645
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
18/11/2562 9.35 9.40 9.30 9.35 487,000 4,552,665
15/11/2562 9.55 9.55 9.40 9.40 217,200 2,052,565
14/11/2562 9.55 9.55 9.40 9.50 237,600 2,253,440
13/11/2562 9.40 9.45 9.35 9.45 1,217,800 11,426,330
12/11/2562 9.50 9.50 9.30 9.40 645,800 6,098,550
11/11/2562 9.70 9.75 9.40 9.60 760,000 7,240,960
08/11/2562 9.80 9.80 9.65 9.65 581,900 5,663,545
07/11/2562 9.70 9.80 9.70 9.75 180,700 1,762,535
06/11/2562 9.85 9.85 9.70 9.75 472,100 4,623,550
05/11/2562 9.70 9.85 9.60 9.85 1,017,600 9,877,945
04/11/2562 9.65 9.75 9.65 9.65 97,200 943,330
01/11/2562 9.75 9.75 9.70 9.75 80,100 777,045
31/10/2562 9.60 9.80 9.50 9.75 908,300 8,745,035
30/10/2562 9.65 9.70 9.50 9.60 1,783,700 17,128,365
29/10/2562 9.35 9.60 9.35 9.60 690,400 6,570,475
28/10/2562 9.65 9.65 9.40 9.40 624,100 5,944,390
25/10/2562 9.90 9.90 9.70 9.70 269,300 2,627,295
24/10/2562 9.90 9.90 9.80 9.80 545,400 5,386,630
22/10/2562 9.90 9.95 9.90 9.95 26,400 261,555
21/10/2562 9.95 10.00 9.80 9.95 414,300 4,109,280
18/10/2562 9.95 9.95 9.90 9.95 862,900 8,585,350
17/10/2562 9.95 10.00 9.95 9.95 1,513,100 15,066,345
16/10/2562 9.95 9.95 9.90 9.95 587,200 5,839,335
15/10/2562 9.95 9.95 9.90 9.95 507,400 5,048,555
11/10/2562 9.90 10.00 9.90 10.00 197,800 1,973,085
10/10/2562 9.80 10.00 9.80 9.90 798,000 7,941,535
09/10/2562 9.90 9.95 9.75 9.90 499,000 4,927,895
08/10/2562 9.95 10.00 9.90 9.95 203,300 2,021,715
07/10/2562 9.95 10.00 9.90 10.00 1,293,800 12,873,145
04/10/2562 9.95 9.95 9.90 9.95 791,400 7,858,060
03/10/2562 9.95 9.95 9.85 9.95 611,400 6,066,295
02/10/2562 9.85 9.95 9.85 9.95 348,900 3,459,765
01/10/2562 9.90 9.95 9.90 9.95 906,400 8,996,550

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น