ข้อมูลผู้ถือหน่วยทรัสต์

การจ่ายเงินปันผล

วันที่กรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภท เงินปันผล (บาทต่อหน่วย) รอบผลประกอบการ
19 ก.พ. 2561
-
-
งดจ่ายเงินปันผล
0.0000
16 พ.ย. 2560 - 31 ธ.ค. 2560
08 พ.ค. 2560
18 พ.ค. 2560
31 พ.ค. 2560
จ่ายปันผลเป็นเงินสด
0.2647
21 พ.ย. 2559 - 31 มี.ค. 2560

การคืนเงินจากการลดทุน

วันที่แจ้งสารสนเทศ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินคืนทุน ประเภท เงินคืนทุน (ต่อหุ้น) หน่วย
09 พ.ค. 2561
21 พ.ค. 2561
31 พ.ค. 2561
เงินสด
0.1890
บาท
19 ก.พ. 2561
28 ก.พ. 2561
13 มี.ค. 2561
เงินสด
0.0759
บาท
28 พ.ย. 2560
07 ธ.ค. 2560
20 ธ.ค. 2560
เงินสด
0.0968
บาท
08 พ.ย. 2560
20 พ.ย. 2560
30 พ.ย. 2560
เงินสด
0.1903
บาท
08 ส.ค. 2560
18 ส.ค. 2560
31 ส.ค. 2560
เงินสด
0.1862
บาท