ติดต่อเรา


ผู้จัดการกองทรัสต์

บริษัท เหมราช รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด


ที่อยู่ : 9 ชั้น 27 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250  
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและนักลงทุนสัมพันธ์
อีเมล์ : ir@hemaraj-rm.com
โทรศัพท์ : 02-717-3901 #555
โทรสาร : 02-717-3902 

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

บริษัทเหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)


ที่อยู่ : 9 ชั้น 18 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250  
โทรศัพท์ : 02-719-9555 
โทรสาร : 02-719-9546-7 
เว็บไซต์ : www.hemaraj.com

ทรัสตี

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด


ที่อยู่ : ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 1 ชั้น 7-8 เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02-949-1500 
โทรสาร : 02-949-1501 
เว็บไซต์ : www.scbam.com

 
เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฎด้านล่างนี้